Условия приёма в УО

 1 клас:

 1. Заява законных прадстаўнікоў дзіцяці

2. Медыцынская даведка

3. Копія пасведчання аб нараджэнні

10 клас:

1. Заява законных прадстаўнікоў непаўналетняга

2. Пасведчанне аб базавай адукацыі

3. Медыцынская даведка

Перавод з іншай установы:

1. Заява законных прадстаўнікоў непаўналетняга

2. Асабовая справа вучня

3. Паведамленне аб выбыцці

4. Медыцынская даведка